Eliminacje okręgowe


TEST jest znajduje się TUTAJ

 Model odpowiedzi i schemat punktowania znajduje się TUTAJ

 Eliminacje okręgowe polegają w części pisemnej na rozwiązaniu testu obejmującego zadania z całej podstawy programowej historii dla szkoły podstawowej:

            - zadania w teście będą miały charakter otwarty i zamknięty:

            - za cały test będzie można otrzymać 50 punktów (za każdą epokę po 10 punktów);

            - na rozwiązanie testu będzie 90 minut.

Do eliminacji ustnych zostanie zakwalifikowanych 20% uczestników z najwyższymi wynikami (jednak nie więcej niż 30 osób).

Eliminacje ustne będą polegały na:

  1. ustnym zaprezentowaniu przez uczestnika jednego z zagadnień podanych poniżej (maksymalny czas wystąpienia to 5 minut); uczestnik samodzielnie wybiera interesujące go zagadnienie;
  2. odpowiedzi na stawiane przez członków komisji pytania związane z przedstawionym uczestnika zagadnieniem;
  3. rozmowie z komisją na temat jednej lektury wybranej przez uczestnika z Wykazu opublikowanego na stronie internetowej Olimpiady. 

    Za odpowiedzi w części ustnej będzie można otrzymać 50 pkt.

Zagadnienia na eliminacje ustne:

  1. Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnych Rzymian.
  2. Wpływ islamu na kulturę średniowiecznej Europy.
  3. Kto i w jaki sposób wybierał królów w I Rzeczypospolitej?
  4. Powstanie listopadowe i powstanie styczniowe – podobieństwa i różnice.
  5. Powojenne przemieszczenia ludności na ziemiach polskich po II wojnie światowej – przyczyny i skutki.

Zagadnienia należy opracować w oparciu o dostępne podręczniki, ale można również wykorzystać dodatkową, dowolnie wybraną literaturę.

Powodzenia!!!