Harmonogram


 

 

Termin

Działanie

1.09. 2019 r.            

Początek I edycji Olimpiady Historycznej Juniorów

1.09-15.09. 2019 r.

Zapoznanie uczniów i nauczycielami z założeniami Olimpiady.

do 15.09. 2019 r.

Podanie przez Komitet Główny na stronie internetowej tematów przewodnich do zawodów I stopnia (eliminacje szkolne).

16.09-14.10. 2019 r.

Rejestracja on-line uczestników Olimpiady przez komisje szkolne

19.10. 2019 r.

Eliminacje szkolne

Uczestnicy rozwiązują w szkołach test pobrany przez przewodniczących komisji szkolnych ze strony internetowej Olimpiady.

do 24.10. 2019 r.

Przesłanie dokumentacji z eliminacji szkolnych do komitetów okręgowych.

   

30.11. 2019 r

Eliminacje okręgowe – etap pisemny

do 6.12. 2019 r.

Ogłoszenie przez komitety okręgowe wyników eliminacji pisemnych.

9-14.12. 2019 r.

Eliminacje okręgowe – eliminacje ustne

do 20.12. 2019 r.

Przesłanie przez komitety okręgowe dokumentacji do Komitetu Głównego.

do 12.01. 2020 r.

Opublikowanie przez Komitet Główny listy uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.

Podanie tematu przewodniego eliminacji centralnych i literatury.

6-8.03. 2020 r.

Eliminacje centralne

Eliminacje centralne odbędą się w Poznaniu.