Eliminacje okręgowe


TEST

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Eliminacje okręgowe polegają w części pisemnej na rozwiązaniu testu obejmującego zadania z całej podstawy programowej historii dla szkoły podstawowej:

            - zadania w teście będą miały charakter otwarty i zamknięty:

            - za cały test będzie można otrzymać 50 punktów (za każdą epokę po 10 punktów);

            - na rozwiązanie testu będzie 90 minut.

Eliminacje ustne polegają na:

  1. ustnym zaprezentowaniu przez uczestnika jednego z zagadnień podanych poniżej (maksymalny czas wystąpienia to 5 minut); uczestnik samodzielnie wybiera interesujące go zagadnienie;
  2. odpowiedzi na stawiane przez członków komisji pytania związane z przedstawionym uczestnika zagadnieniem;
  3. rozmowie z komisją na temat dwóch lektur wybranej przez uczestnika z Wykazu opublikowanego na stronie internetowej Olimpiady. 

    Za odpowiedzi w części ustnej będzie można otrzymać 50 pkt.

Zagadnienia na eliminacje ustne:

  1. Powstanie pisma i jego znaczenie dla rozwoju cywilizacji
  2. Dlaczego Karola nazwano „Wielkim”?
  3. Unia realna Polski i Litwy – powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  4. Zjednoczenie Niemiec przez Prusy i zjednoczenie Włoch w XIX w. – podobieństwa i różnice
  5. Społeczeństwo II Rzeczypospolitej – charakterystyka i główne problemy

Zagadnienia należy opracować w oparciu o dostępne podręczniki, ale można również wykorzystać dodatkową, dowolnie wybraną literaturę.

POWODZENIA!!!