Formularze


Wzory formularzy do pobrania:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych

Eliminacje centralne 2022/23

Ankieta uczestnika Finału do pobrania TUTAJ.

Zgoda na wyjazd na eliminacje ustne. Formularz do pobrania TUTAJ.