Harmonogram


Termin

Etap I – eliminacje szkolne

Do 16.09.2022

- opublikowanie przez Komitet Główny na stronie internetowej www.olimpiadahistoryczna.pl tematów przewodnich i literatury do zawodów I stopnia (eliminacje szkolne).

Do 14. 10.2022

- rejestracja on-line uczestników biorących udział w Olimpiadzie            (rejestracji dokonuje jeden z członków Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)

21.10.2022

- eliminacje szkolne

 

Etap II eliminacje okręgowe

26.11.2022

- eliminacje pisemne II etapu

8-10-12.2022

- eliminacje ustne (maks. 2 dni wybrane przez Komitet Okręgowy)

10.01.2023

 - ogłoszenie przez Komitet Główny ostatecznych wyników kwalifikacji do etapu centralnego.

- opublikowanie przez Komitet Główny tematu przewodniego eliminacji centralnych i literatury.

- zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia

Do 30.01.2023

- wypełnienie przez uczestników finału ankiet

 

Etap III - eliminacje centralne

4.03.2023

- eliminacje pisemne w miastach wojewódzkich (test)

10.03.2023

- przyjazd i zakwaterowanie uczestników w Poznaniu

11.03.2023

- eliminacje ustne

12.03.2023

- uroczystość zakończenia eliminacji centralnych