Eliminacje okręgowe


Test do pobrania TUTAJ

Model odpowiedzi i schemat oceniania do pobrania TUTAJ

UWAGA! Numeracja zadań w teście, który był rozwiązywany on-line różni się od wersji papierowej. Treść zadań i punktacja pozostają bez zmian.

 

Eliminacje okręgowe polegają w części pisemnej na rozwiązaniu testu obejmującego zadania z całej podstawy programowej historii dla szkoły podstawowej:

            - zadania w teście będą miały charakter otwarty i zamknięty:

            - za cały test będzie można otrzymać 50 punktów (za każdą epokę po 10 punktów);

            - na rozwiązanie testu będzie 90 minut.

Eliminacje ustne polegają na:

  1. ustnym zaprezentowaniu przez uczestnika jednego z zagadnień podanych poniżej (maksymalny czas wystąpienia to 5 minut); uczestnik samodzielnie wybiera interesujące go zagadnienie;
  2. odpowiedzi na stawiane przez członków komisji pytania związane z przedstawionym uczestnika zagadnieniem;
  3. rozmowie z komisją na temat jednej lektury wybranej przez uczestnika z Wykazu opublikowanego na stronie internetowej Olimpiady. 

    Za odpowiedzi w części ustnej będzie można otrzymać 50 pkt.

Zagadnienia na eliminacje ustne:

  1. Osiągnięcia starożytnych Greków

  2. Polska pierwszych Piastów – porażki i sukcesy

  3. Wielkie odkrycia geograficzne i ich znaczenie

  4. Ustrój Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego – porównanie

  5. Rok 1956 w Polsce i jego znaczenie

Zagadnienia należy opracować w oparciu o dostępne podręczniki, ale można również wykorzystać dodatkową, dowolnie wybraną literaturę.

Powodzenia!!!