Harmonogram


Harmonogram II edycji Olimpiady Historycznej Juniorów

TERMIN

DZIAŁANIE

do 15.09. 2020

Podanie na stronie internetowej tematów przewodnich do zawodów I stopnia (eliminacje szkolne)

20.09- 2.10. 2020

Rejestracja on-line uczestników Olimpiady przez komisje szkolne – formularz na stronie internetowej olimpiady będzie aktywny od 20.09.2020 r.

16.10. 2020 

Eliminacje szkolne

do 24.10. 2020

Przesłanie dokumentacji z eliminacji szkolnych do właściwych komitetów okręgowych

do 20.10. 2020

Podanie przez Komitet Główny informacji związanych z przebiegiem eliminacji okręgowych

28.11. 2020

Eliminacje okręgowe – etap pisemny

do 4.12. 2020

Ogłoszenie przez komitety okręgowe wyników eliminacji pisemnych.

7-12.12. 2020

Eliminacje okręgowe – eliminacje ustne

do 18.12. 2020

Przesłanie przez komitety okręgowe protokołów z przebiegu eliminacji okręgowych

do 12.01. 2021

Opublikowanie przez Komitet Główny listy uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.

Podanie tematu przewodniego eliminacji centralnych i literatury.

5-7.03. 2021

Eliminacje centralne