Komitet Główny


Komitet Główny Olimpiady Historycznej Juniorów

Przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US

Wiceprzewodnicząca: dr hab. Danuta Konieczka- Śliwińska, prof. UAM

Kierownik organizacyjny: dr Marta Zalewska-Szot

 Członkowie

mgr Aneta Murawiecka, Zespół Szkół Politechnicznych, we Wrześni

dr hab. Marek Białokur, prof. UO, Uniwersytet Opolski w Opolu

dr hab. Bernadetta Manyś, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Rafał Dobek, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Piotr Kroll, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Krzysztof Królczyk, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Maciej Michalski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Marek Mikołajczyk, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Agnieszka Wieczorek, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Marta Kalisz-Zielińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Katarzyna Latos, Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu

mgr Anna Łaszkiewicz, Zespół Szkół Chemiczno – Elektronicznych w Inowrocławiu

dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab.  Barbara Techmańska, Uniwersytet Wrocławski

dr Małgorzata Szymczak, Uniwersytet Zielonogórski

ADRES:

ul. Krakowska 71/79, 71-004 Szczecin
tel. 501 23 70 60
www.olimpiadahistoryczna.pl; e-mail: historia.junior@op.pl 

Kontakt telefoniczny: czwartek 12.00-14.00 oraz w dniach eliminacji w godz. 8.00-15.00.