Komitet Główny


Komitet Główny Olimpiady Historycznej Juniorów

Przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US

Wiceprzewodnicząca: dr hab. Danuta Konieczka- Śliwińska, prof. UAM

Kierownik organizacyjny: dr Marta Zalewska-Szot

 

ul. Wawrzyniaka 15, 70-393 Szczecin
tel. 501 23 70 60
www.olimpiadahistoryczna.pl; e-mail: historia.junior@op.pl 

Kontakt telefoniczny: czwartek 12.00-14.00 oraz w dniach eliminacji w godz. 8.00-15.00.

CZŁONKOWIE KOMITETU GŁÓWNEGO

dr hab. Mariusz Ausz, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

mgr Wojciech Biernacik, Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu

dr Agnieszka Chłosta-Sikorska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Maciej Fic, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Agnieszka Jakuboszczak, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Anna Janicka, VI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

mgr Agnieszka Jankowiak-Maik, III Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

mgr Marta Kalisz-Zielińska Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

mgr Zofia T. Kozłowska, Polskie Towarzystwo Historyczne Zarząd Główny w Warszawie

dr Piotr Kroll, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Krzysztof Królczyk, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. prof. UWM Izabela Lewandowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

mgr Anna Łaszkiewicz, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu

dr Hubert Mazur, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

mgr Aneta Murawiecka

dr Rafał Marciniak, Zespół Szkół w Darłowie

dr Ewa Puls, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Eryk Krasucki, Uniwersytet Szczeciński

dr Teresa Stachurska-Maj, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

dr Barbara Techmańska, Uniwersytet Wrocławski

mgr Marzena Teterus, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzyżu Wielkopolskim

dr hab. Agnieszka Wieczorek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu