Komitet Główny


Komitet Główny Olimpiady Historycznej Juniorów

Przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US

Wiceprzewodnicząca: dr hab. Danuta Konieczka- Śliwińska, prof. UAM

Kierownik organizacyjny: dr Marta Zalewska-Szot

 

ul. Wawrzyniaka 15, 70-393 Szczecin
tel. 501 23 70 60
www.olimpiadahistoryczna.pl; e-mail: historia.junior@op.pl 

Kontakt telefoniczny: czwartek 12.00-14.00 oraz w dniach eliminacji w godz. 8.00-15.00.