Eliminacje centralne


TEST

Tegoroczny temat testu na elimnacjach centralnych to Dzieje Senatu w Polsce do końca XX w.

 

 Do przygotowania będziecie mogli wykorzystać również literaturę wskazaną ne etapie szkolnym:

  • podręczniki szkolne dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej; w tym e-podręczniki:

Polski parlamentaryzm: sejmiki i sejm walny https://zpe.gov.pl/b/polski-parlamentaryzm-sejmiki-i-sejm-walny/P15Up0AjX

  • Witryna edukacyjna Senatu RP

Początki Senatu https://senat.edu.pl/historia/poczatki-senatu/

Marszałkowie Senatu II Rzeczypospolitej https://senat.edu.pl/historia/marszalkowieiirp/

Senat Rzeczypospolitej w latach 1922-1939 https://senat.edu.pl/historia/senat-rp-w-latach-1922-1939/

Konstytucje https://senat.edu.pl/historia/konstytucje/

Kalendarium dziejów polskiego Senatu https://senat.edu.pl/historia/kalendarium/

Historia [polskiego Senatu] https://senat.edu.pl/historia/

Słownik parlamentarny http://senat.edu.pl/publikacje/sownik-parlamentarny/

Historia sejmu- Senat https://www.dziejesejmu.pl/historia-sejmu-akt/senat,p2008460993

Noty o Senacie. Historia polskiego senatu https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/senatrp/noty2016/18.pdf 

 

  • Audycje radiowe:

           Nihil novi – nic o nas bez nas https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1136535,Nihil-Novi-–-nic-o-nas-bez-nas

           Przywilej mielnicki – król „przewodniczącym senatu” https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1534680

           Pierwsza wolna elekcja - fundament Rzeczypospolitej Obojga Narodów https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2306599,Pierwsza-wolna-elekcja-–-fundament-Rzeczpospolitej-Obojga-Narodow

 

  • Artykuły:

          Z biblioteki sejmowej – 550 lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2019/04/folder-PL.pdf

          Anna Kalinowska, Sejm i Senat – wzajemne relacje https://www.wilanow-palac.pl/sejm_senat_wzajemne_relacje.html

          Anna Kalinowska, Organizacja Sejmu w XVI wieku https://www.wilanow-palac.pl/organizacja_sejmu_w_xvi_wieku.html