Eliminacje okręgowe


TEST Z ELIMNACJI OKRĘGOWYCH

Arkusz testu z eliminacji okręgowych znajduje się TUTAJ.

Model odpowiedzi i schemat oceniania można sprawdzić TUTAJ

 

Przypominamy, że eliminacje okręgowe polegają w części pisemnej na rozwiązaniu testu obejmującego zadania z całej podstawy programowej historii dla szkoły podstawowej:

            - zadania w teście będą miały charakter otwarty i zamknięty,

            - za cały test będzie można otrzymać 50 punktów (za każdą epokę po 10 punktów);

            - na rozwiązanie testu będzie 90 minut.

W części ustnej będą polegały na:

  1. ustnym zaprezentowaniu przez uczestnika jednego z zagadnień opracowanych przez Zespół Ekspertów i opublikowanych na stronie internetowej Olimpiady zgodnie z Terminarzem (maksymalny czas prezentacji 5 minut);
  2. odpowiedzi na stawiane przez członków komisji pytania związane z treścią wybranego przez uczestnika zagadnienia;
  3. rozmowie z komisją na temat jednej lektury wybranej przez uczestnika z Wykazu opublikowanego na stronie internetowej Olimpiady. 

    Za odpowiedzi w części ustnej będzie można otrzymać 50 pkt.

Zagadnienia na eliminacje ustne:

  1. Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnych Egipcjan.
  2. Główne problemy polityki zagranicznej Kazimierza Wielkiego.
  3. Unia w Krewie i unia w Lublinie – podobieństwa i różnice.
  4. Problem niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych w okresie wojny secesyjnej.
  5. Armia Krajowa – powstanie i działalność.