Aktualności
Aktualności

Zapraszamy do udziału w I edycji Olimpiady Historycznej Juniorów


Informujemy, że Polskie Towarzystwo Historyczne uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizację Olimpiady Historycznej Juniorów dla uczniów szkół podstawowych. Regulamin i harmonogram zostaną ogłoszone na portalu niezwłocznie po podpisaniu umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zapraszamy do udziału!!!

Komitet Główny Olimpiady Historycznej Juniorów