Eliminacje centralne


TEST

Model odpowiedzi i schemat oceniania

 

Temat przewodni tegorocznej edycji: Dzieje pieniądza na ziemiach polskich

wskazówki bibliograficzne

Opracowania

 Mateusz Rolski, Początki polityki pieniężnej na ziemiach polskich

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/11_M.Rolski_Poczatki_polityki_pienieznej....pdf

 Mikołaj Kopernik

https://www.cpnbp.pl/__data/assets/pdf_file/0008/332198/Mikolaj-Kopernik.pdf

 Dzieje złotego

https://www.cpnbp.pl/__data/assets/pdf_file/0020/215552/bankoteka_dzieje_zlotego.pdf

 

Artykuły

Tomasz Hen-Kotarski, Bilet skarbowy

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/NBP-ludzie-i-pieniadze-1.pdf

 Jarosław Czubaty, Państwo podatkowe po polsku

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/NBP-ludzie-i-pieniadze-2.pdf

Wojciech Morawski, Pieniądz w zaborze rosyjskim

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/NBP-ludzie-i-pieniadze-4.pdf

Jerzy Szczepański, Polityka ekonomiczna ministra Ksawerego Druckiego-Lubeckiego a Bank Polski

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/NBP-ludzie-i-pieniadze-5.pdf

Jacek Adamczyk, Jeśli nie moneta, to co? oraz Piotr Okniński, Gospodarka (prawie) bez pieniędzy

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/NBP-pieniadz-i-spoleczenstwo-na-ziemiach-polskich-1.pdf (Uwaga! Oba artykuły są pod tym samym linkiem)

 Jacek S. Matuszewski, Podstawy finansowe państwa średniowiecznego

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/NBP-pieniadz-i-spoleczenstwo-na-ziemiach-polskich-3.pdf

Piotr Guzowski, Chłopi i pieniądze w dawnej Polsce

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/NBP-pieniadz-i-spoleczenstwo-na-ziemiach-polskich-7.pdf

Michał Kopczyński, Podatki w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/NBP-pieniadz-i-spoleczenstwo-na-ziemiach-polskich-8.pdf

Michał Zwierzykowski. Tymczasowy kompromis, który trwał niemal pół wieku

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/NBP-pieniadz-i-spoleczenstwo-na-ziemiach-polskich-9.pdf

Marian Drozdowski, O prapoczątkach polskiego budżetu państwowego

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/NBP-pieniadz-i-spoleczenstwo-na-ziemiach-polskich-12.pdf

Jerzy Łazor, Lekarze pieniądza w okresie międzywojennym

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/NBP-ludzie-i-pieniadze-od-i-do-ii-wojny-swiatowej-2.pdf

Wojciech Morawski, Bank Gospodarstwa Krajowego

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/NBP-ludzie-i-pieniadze-od-i-do-ii-wojny-swiatowej-9.pdf

Monetarnie po raz drugi

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/PPPW_3.pdf

Złoty i półkopek

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/PPPW_4.pdf

Dominacja trojaka

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/PPPW_5.pdf

Zbaw nas od Tymfa i Boratiniego

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/PPPW_6.pdf

Monety króla – elektora

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/PPPW_7.pdf

Gabinet numizmatyczny króla Stasia

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/PPPW_8.pdf

Banknot, który miał ocalić ojczyznę

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/PPPW_9.pdf

Narodziny Banku Polskiego

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/PPPW_10.pdf

Od marki do złotego

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/PPPW_11.pdf

Koniec autonomii walutowej Królestwa Polskiego

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/PPPW_12.pdf

Od marki do złotego

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/PPPW_13.pdf

Marki, ruble i młynarki

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/PPPW_14.pdf

Pieniądz w PRL

https://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/PPPW_15.pdf

 

Podcasty

Polski złoty. Krótka historia

https://www.youtube.com/watch?v=UHwbbwtaziM

 

Materiały wideo

Śladami złotego

https://www.youtube.com/watch?v=EHukyAGd-mw

Zanim pojawił się złoty

https://www.cpnbp.pl/multimedia/filmy-edukacyjne/zanim-pojawil-sie-zloty

Narodziny złotego, cz. 1.

https://www.cpnbp.pl/multimedia/filmy-edukacyjne/narodziny-zlotego-czesc-i

Narodziny złotego, cz. 2.

https://www.cpnbp.pl/multimedia/filmy-edukacyjne/narodziny-zlotego-czesc-ii

Pieniądz niepodległej Rzeczypospolitej

https://www.cpnbp.pl/multimedia/filmy-edukacyjne/pieniadz-niepodleglej-rzeczypospolitej