Eliminacje okręgowe


Eliminacje okręgowe polegają w części pisemnej na rozwiązaniu testu obejmującego zadania z całej podstawy programowej historii dla szkoły podstawowej:

            - zadania w teście będą miały charakter otwarty i zamknięty:

            - za cały test będzie można otrzymać 50 punktów (za każdą epokę po 10 punktów);

            - na rozwiązanie testu będzie 90 minut.

Eliminacje ustne polegają na:

  1. ustnym zaprezentowaniu przez uczestnika jednego z zagadnień podanych poniżej (maksymalny czas wystąpienia to 5 minut); uczestnik samodzielnie wybiera interesujące go zagadnienie;
  2. odpowiedzi na stawiane przez członków komisji pytania związane z przedstawionym uczestnika zagadnieniem;
  3. rozmowie z komisją na temat dwóch lektury wybranej przez uczestnika z Wykazu opublikowanego na stronie internetowej Olimpiady (Regulamin Olimpiady par. 9 p. 10 b). 

    Za odpowiedzi w części ustnej będzie można otrzymać 50 pkt.

Zagadnienia na eliminacje ustne:

  1. Wierzenia religijne starożytnych Greków i Rzymian – podobieństwa i różnice
  2. Zakon krzyżacki wobec Polski i Litwy w XV wieku
  3. Przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku
  4. Jak zmieniło się życie Europejczyków w XIX wieku?
  5. Polskie państwo podziemne – organizacja, formy działalności i znaczenie

Zagadnienia należy opracować w oparciu o dostępne podręczniki, ale można również wykorzystać dodatkową, dowolnie wybraną literaturę.

POWODZENIA!!!