Harmonogram


 

Termin

Etap I – eliminacje szkolne

Do 15.09.2023

- opublikowanie przez Komitet Główny na stronie internetowej www.olimpiadahistoryczna.pl tematów przewodnich i literatury do zawodów I stopnia (eliminacje szkolne).

Do 13. 10.2023

- rejestracja on-line uczestników biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji dokonuje jeden z członków Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)

20.10.2023

- eliminacje szkolne

 

Etap II eliminacje okręgowe

24.11.2023

- eliminacje pisemne II etapu

7-9.12.2023

- eliminacje ustne (maks. 2 dni wybrane przez Komitet Okręgowy)

10.01.2024

 - ogłoszenie przez Komitet Główny ostatecznych wyników kwalifikacji do etapu centralnego.

- opublikowanie przez Komitet Główny tematu przewodniego eliminacji centralnych i literatury.

- zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia

Do 30.01.2024

- wypełnienie przez uczestników finału ankiet

 

Etap III - eliminacje centralne

1.03.2024

- eliminacje pisemne w miastach wojewódzkich (test)

8.03.2024

- przyjazd i zakwaterowanie uczestników w Poznaniu

9.03.2024

- eliminacje ustne

10.03.2024

- uroczystość zakończenia eliminacji centralnych