Aktualności
Aktualności

Informacja o potwierdzeniu rejestracji i pobieraniu testów na eliminacje szkolne


Szanowni Państwo,

informujemy, że potwierdzenie rejestracji zostanie wygenerowane i przesłane na adres e-mail podany w  formularzu dopiero po zamknięciu procesu rejestracji (rejestrację przedłużyliśmy do 7 października do godz. 24.00)

 Aby uzyskać dostęp do testu na eliminacje szkolne konieczne będzie przeprowadzenie weryfikacji danych szkoły w terminie do 12 października 2020 r. (szczegóły są już widoczne po zalogowaniu się do utworzonego konta).

Test na eliminacje szkolne będzie można pobrać w dniu 15 października od godz. 8.00.Test należy pobrać i wydrukować w takiej ilości egzemplarzy, ilu jest zgłoszonych uczniów.

UWAGA! Test jest niejawny do chwili rozpoczęcia eliminacji szkolnych. Zabronione jest upublicznianie treści zadań i wszelkich zawartych w nim informacji uczniom danej szkoły, osobom trzecim oraz zamieszczenie ich w jakichkolwiek mediach, w tym również społecznościowych. Złamanie zasad poufności będzie traktowane jako działanie nieetyczne i próba oszustwa oraz będzie skutkować wykluczeniem uczniów danej szkoły z dalszych eliminacji lub powtórzeniem całości eliminacji w dodatkowym terminie.