Aktualności
Aktualności

Komunikat w sprawie pisemnych eliminacji okręgowych


Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice,

tegoroczne pisemne eliminacje okręgowe Olimpiady Historycznej Juniorów odbędą się zdalnie. Jest to rozwiązanie, które nikogo nie satysfakcjonuje i nie pozwala na zachowanie całej dotychczasowej atmosfery towarzyszącej zmaganiom olimpijskim naszych Uczestników. Nie chcemy jednak zaprzepaścić wysiłku Uczestników i ich opiekunów merytorycznych, jaki został włożony w przygotowanie do Olimpiad. Nie rezygnujemy zatem i wprowadzamy rozwiązania, jakie są obecnie dostępne. Jesteśmy głęboko przekonani, że te wyjątkowe eliminacje odbędą się z poszanowaniem zasad olimpijskiej rywalizacji.

Bardzo liczymy na wsparcie ze strony nauczycieli i dyrektorów szkół – zarówno to merytoryczne, jak i emocjonalne. W dniu eliminacji kluczowe znaczenie będą miały jednak kwestie techniczne. Eliminacje odbędą się na platformie internetowej olimpiady, dlatego bardzo ważne, aby uczestnicy mieli odpowiedni sprzęt i dostęp do sieci, w miarę możliwości w swoich szkołach. Niestety, nie mamy możliwości uwzględnienia ewentualnych przerw spowodowanych zerwaniem połączenia internetowego. Uczestnik będzie mógł zalogować się ponownie, ale test zostanie wyłączony dla wszystkich o tej samej porze.      W załączeniu instrukcja eliminacji on-line.

Tradycyjnie o wynikach eliminacji pisemnych oraz terminach i zasadach przeprowadzenia eliminacji ustnych będą informowali sekretarze okręgowi.

 

Drogie Uczestniczki, Drodzy Uczestnicy,

Tegoroczne pisemne eliminacje okręgowe będą wyjątkowe, gdyż zostaną przeprowadzone on-line. Mamy nadzieję, że ta nietypowa forma nie ostudzi Waszego zapału i da Wam możliwość wykazania się jak najszerszą wiedzą i umiejętnościami historycznymi. Liczymy również, że w trakcie eliminacji będziecie przestrzegać znanych Wam doskonale ideałów olimpijskiej rywalizacji.

Zapoznajcie się z instrukcją eliminacji on-line i pozostańcie w kontakcie ze swoimi nauczycielami.     

Powodzenia!