Aktualności
Aktualności

Przedłużenie terminu rejestracji


W odpowiedzi na liczne prośby nauczycieli przedłużamy rejestrację uczestników do 7 października 2021 r.

Weryfikacja zgłoszeń odbędzie się dopiero po zamknięciu formularza rejestracyjnego, czyli po 7 października.