Aktualności
Aktualności

Zmiana terminu eliminacji szkolnych


W odpowiedzi na liczne prośby, które wpłynęły do Komitetu Głownego, termin eliminacji szkolnych zostaje przesunięty na 18 października 2021 r.

Test będzie można pobrać w tym dniu od godz. 8.00. Sugerujemy, aby eliminacje odbywały się pomiędzy godz. 11.00 a 14.00 (dokładną godzinę rozpoczęcia ustala przewodniczący komisji szkolnej).

Nie wolno ujawniać ani publikować testu do godz. 14.00. Model odpowiedzi i schemat punkotwania zostanie opublikowany w dniu 18 października 2021 r. po godz. 16.00.