Aktualności
Aktualności

ELIMINACJE SZKOLNE 18 października 2021 r. (poniedziałek)


Przypominamy, że eliminacje szkolne odbędą się 18 października 2021 r. (poniedziałek).

Testy będzie można pobrać od godz. 8.00 logując się na konto utworzone podczas rejestracji. 

Model i schemat oceniania zostanie opublikowany na stronie internetowej w poniedziałek po godz. 16.00.

 Do 22 paździenika 2021 r. należy zamieścić skan protokołu eliminacji szkolnych na koncie utworzonym w czasie rejestracji, natomiast oryginał wraz z załącznikami (zgody na przetwarzanie danych i publikacje wizerunku oraz testy uczniów zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych) należy przesłać do właściwego komitetu okręgowego (patrz: ADRESY) 

UWAGA! Jeśli uczestnik Olimpiady w dniu eliminacji szkolnych jest w trakcie nauki zdalnej, komisja szkolna organizuje eliminacje zdalnie zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej szkole.