Aktualności
Aktualności

Zasady sanitarne w trakcie eliminacji okręgowych


Drodzy Uczestnicy, Szanowni Opiekunowie

że względu na konieczność zachowania zasad sanitarnych oraz dla wspólnego bezpieczeństwa informujemy, że wszyscy uczestnicy są zobowiązani do:

  • zachowania dystansu od innych osób,
  • dezynfekcji rąk przed wejściem na salę,
  • noszenia maseczki zakrywajacej usta i nos przez cały czas eliminacji,
  • stosowania się do poleceń sekretarzy okręgowych.

 

Prosimy o zabranie legitymacji szkolnej oraz odpowiedniej ilości długopisów, gdyż nie będzie możliwości ich wypożyczenia. 

Osoby towarzyszące uczestnikom prosimy o przestrzeganie dystansu, noszenie maseczki zakrywającej usta i nos oraz pozostawanie w strefie wskazanej przez sekretarzy okręgowych. 

Bardzo dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do powyższych wymagań.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej Juniorów