Aktualności
Aktualności

Eliminacje szkolne - Model oceniania i wzór protokołu


Drodzy Nauczyciele!

 

Protokoły z eliminacji szkolnych należy do 26 października 2022 r.:

  1. zeskanować i zamieścić na koncie internetowym utworzonym w trakcie rejestracji szkoły,
  2. oryginały protokołów wraz z testami uczestników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych oraz zgodami na przetwarzanie danych należy przesłać do właściwego komitetu okręgowego. Adresy komitetów znajdują się w zakładce ADRESY. Uwaga! brak pełnej dokumentacji będzie skutkował niedopuszczeniem uczestnika do eliminacji okręgowych.

WZÓR PROTOKOŁU

MODEL OCENIANIA I SCHEMAT PUNKTOWANIA