Aktualności
Aktualności

Temat przewodni i lista zakwalifikowanych do eliminacji centralnych


Tematem tegorocznych elimnacji centralnych będzie Mikołaj Kopernik i jego czasy

W zakładce Eliminacje centralne znajdują się wskazówki dotyczące literatury i materiałów, które należy wykorzystać do przygotowania się do testu. 

 

Komitet Główny Olimpiady zgodnie z par. 10. p. 4. zakwalifikował dodatkowo do udziału w finale 14 osób z najwyższymi wynikami. Lista dodatkowych uczestników

Alfabetyczna lista wszystkich uczestników finału

Szczegółowy harmonogram eliminacji centralnych zostanie opublikowany w AKTUALNOŚCIACH w późniejszym terminie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w finale proszone są o wypełnienie Ankiety Uczestnika Finału i przesłanie jej w pliku Word na adres mailowy: historia.junior@op.pl (do 31 stycznia 2023 r.) Ankieta do pobrania TUTAJ.

Eliminacje pisemne odbędą się w miastach wojewódzkich w dniu 4 marca 2023 r. Eliminacje ustne odbędą się w Poznaniu w dniach 10-12 marca 2023 r.

Opiekunów prosimy natomiast o wypełnienie zgody na wyjazd na eliminacje ustne i przesłanie jej pocztą tradycyjną na adres właściwego komitetu okręgowego 31 stycznia 2022 r. Formularz do pobrania TUTAJ.