Aktualności
Aktualności

Eliminacje szkolne - model opowiedzi i schemat oceniania


Mamy nadzieję, że zadania na eliminacjach szkolnych nie okazały się zbyt trudne! Teraz pora na sprawdzenie i ocenienie testów. 

Poprawiony model odpowiedzi i schemat oceniania można sprawdzić TUTAJ

Arkusz testu z eliminacji szkolnych znajduje się TUTAJ.

Do eliminacji okręgowych można zakwalifikować 3 osoby, które uzyskały najwyższe wyniki, ale minimum 40 punktów. W przypadku, gdy najwyższy wynik uzyskało więcej uczestników, należy zakwalifikować wszystkie osoby z najwyższym wynikiem. UWAGA! W teście można było zdobyć maksymalnie 51 punktów!

Przykład: 

51 pkt uzyskało 2 uczestników, 50 punktów - 2 uczestników, 449 punktów - 2 uczestników - zostanie zakwalifikowanych 4 uczestników, którzy uzyskali punkty 50 i 49.

Przewodniczącym komisji szkolnych przypominamy o konieczności przesłania protokołów z eliminacji szkolnych do właściwego dla danego województwa komitetu okręgowgo (adresy w zakładce ADRESY) do 24 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Do protokołu należy dołączyć testy uczestników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych oraz zgody na przetwarzanie danych i publikację wizerunku.

Protokół do pobrania w zakładce FORMULARZE