I Olimpiada Historyczna Juniorów 2019/2020
Formularz rejestracyjny – zgłoszenie szkoły i uczniów do udziału w Olimpiadzie Historycznej Juniorów


Uwaga: do rejestracji szkoły i uczniów biorących udział w Olimpiadzie upoważniony jest Przewodniczący Komisji Szkolnej Olimpiady Historycznej, powołanej zgodnie z regulaminem Olimpiady przez dyrektora szkoły!

Rejestracji należy dokonać dopiero po zebraniu wszystkich zgłoszeń udziału w Olimpiadzie, najpóźniej 10 X 2019 r. Prosimy o uważne wprowadzanie danych. Po ich zatwierdzeniu edytowanie formularza będzie niemożliwe. Ewentualne korekty prosimy zgłaszać na adres: historia.junior@op.pl.

1.
2.
3.
1.