Aktualności
Aktualności

Eliminacje okręgowe


Drodzy Uczestnicy!

eliminacje okręgowe odbędą się zgodnie z harmonogramem: część pisemna 4 grudnia o godz. 11.00, a część ustna w dniach 10-13 grudnia.

Eliminacje będą odbywały się w trybie stacjonarnym z zachowaniem niezbędnych zasad sanitarnych. Wykaz miejsc, w których odbędzie się część pisemna znajduje się TUTAJ. Szczegółowych informacji udzielają sekretarze komitetów okręgowych (dane kontaktowe w zakładce ADRESY).

Dla uczniów przebywających w podanych wyżej terminach na kwarantannie przewidujemy możliwość udziału w eliminacjach w formie zdalnej. Zgodę na na taką formę udziału będzie w indywidualnych przypadkach wydawać przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady - wyłącznie na wniosek dyrektora właściwej szkoły.  [Zmiana Regulaminu dokonana na podstawie: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, DU z 2021 nr 2047]